Maardu lasteaed Sipsik

Õppe-ja kasvatustegevuse läbiviimiseks ja digipädevuse arendamiseks on lasteaias kasutusel erinevad digivahendid: Bee-Bot ja Blue-Bot põrandarobotid, Ozbot ja Edisoni robotid, projektor/ekraan, kõlarid, fotoaparaat, tahvelarvutid, interaktiivsed tahvlid, jutupliiatsid, helisalvestav seinamatt, lindistavad pesulõksud ja Lego Education õppekomplektid.

Digivahendid toetavad lapse õppimist, suhtlemist, koostööd, loovust, keelelist arengut ja loogilist mõtlemist. Tehnoloogia kasutamine on eesmärgistatud ja täiskasvanu poolt juhendatud.


Voog. Tee ise koduleht!