Maardu lasteaed Sipsik

Mis on keelekümblus?

Keelekümbluslik lähenemine annab muu kodukeelega lastele võimaluse õppida võõrkeelt läbi võõrkeelse tegevuse, viibides võõrkeelses keelekeskkonnas. Keelekümblusmeetod ei kahjusta lapse emakeelt. Programmis võetakse arvesse rahvusvahelisi kogemusi, parimaid pedagoogilisi tavasid ja õppijate erinevat kultuuritausta.

Eesti keeleõppe lähtealused lasteaias Sipsik:
  • Järgime põhimõtet: üks õpetaja – üks keel (eesti keel).
  • Laps kuulab ja omandab eesti keele tegevuste vältel, kus sõnalist suhtlemist toetab kontakt (esemed ja tegevused ümbritsevast). 
  • Laps õpib keelt läbi mängu.
  • Õpe on mitmekesine ja pakub erilaadseid tegevusi. 
  • Lapsevanem saab õpetajalt teavet lasteaias õpitu kohta rühmaõpetajalt ja rühmastendilt.

  • Tulemuslikkus tagatakse näitlike vahenditega: pildid, mänguasjad, miimika, kehakeel, žestid, intonatsioon, muusika ja rütm. Keeleõpe haarab kõiki meeli.

  • Keel omandatakse kuulamise ja praktiliste tegevuste kaudu.Rohkem infot keelekümblusprogrammi kohta:
https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/keelekumblus/


Voog. Tee ise koduleht!