Maardu lasteaed Sipsik

Lasteaed Sipsik päevaplaan
Tegevus
Kellaaeg
Laste vastuvõtt
6.30 - 7.30
Sissejuhatus päeva, mäng
7.30-8.00
Hommikuring
8.00-8.25
Hommikusöök
8.30 - 9.30
Tegevuste aeg
vt rühmas päevaplaani
Terviseamps
vt rühmas päevaplaani
Riietumine, õue tegevuste aeg
vt rühmas päevaplaani
Lõunasöök, ettevalmistused puhkeajaks, unejutt
11.45-13.00
Puhkeaeg
13.00-15.00
Õhtune tualett
15.00-15.30
Õhtuoode
15.30-16.30
Mängud rühmas, huviringid
16.15-17.30
Valverühm sõimerühmades
17.30-18.30
Valverühm aiarühmades
18.00-18.30


Voog. Tee ise koduleht!