Maardu lasteaed Sipsik

Lasteaia Sipsik 25.sünnipäeva tähistamine

8. oktoober 2019, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksNovembrikuu üritused lasteaias

8. oktoober 2019, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksOktoobrikuu üritused lasteaias

19. september 2019, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksTaas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt rõõmsaid uudiseid

16. mai 2019, lasteaed, Kommentaarid: 0

Meie lasteaiale eraldati Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt toetus, summas 453.48 eurot, sellest 317.44 eurot on HITSA poolne sihtfinantseering ja 136.04 eurot on lasteaia omafinantseering Edisoni roboti ja tahvelarvuti soetamiseks.  

Edison kasutamine koos Lego õpikomplektiga aitab lastel siduda omavahel juba varem omandatut uute teadmistega. Lisaks loob head tingimused rühmatöö tegemiseks, et areneks laste loovus, keeleoskus ja meeskonnatöö oskus.
Edisoni mitmekülgsus võimaldab robotit kasutada õpetaja juhendamisel juba alates 4.eluaastast, alustades robotile ehitiste tegemise ja triipkoodide abil käivitatavate programmidega. Vanemate lastega toimub programmi laadimine robotisse EdWare tarkvara abil tahvelarvutis.
Meie õppekava üks põhimõtetest on, et laps omandab teadmised ja oskused lihtsamalt raskemale liikudes. Tehnoloogiaharidus on lasteaia õppekavas alates 2017/2018 õppeaastast, Edison robot on meie lasteaia tehnoloogiahariduses üks suur samm edasi.


Loe lisaksSA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt toetus summas 404 eurot projekti Terves peres terve laps läbiviimiseks

19. juuni 2018, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksKeskkonnainvesteeringute Keskuse toetus - Olles sõber loodusega on loodus sõber sinuga

28. mai 2018, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksRõõmus uudis! Lasteaiale Sipsik eraldati toetus Euroopa Sotsiaalfondist summas 3000 eurot pedagoogide koolituseks

16. märts 2018, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksLasteaia katuse renoveerimine

27. juuli 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Meie lasteaiale eraldati toetus regionaalsete investeeringute programmist, summas 51 839,39 eurot, millest omafinantseering Maardu linna poolt on 12 959,85 eurot.
Toetuse eesmärgiks on tagada kohaliku tasandi lasteaiateenuse (alushariduse võimaldamine) säästlikum korraldamine. Eesmärgiks on luua lastele (kokku 212) ja töötajatele (kokku 35) turvaline ja tervisekaitsenõuetele vastav kasvu- ja töökeskkond. Pakkuda linnaelanikele kvaliteetset lasteaiateenust. Kvaliteetse lasteaiateenuse kättesaadavus meelitab linna uusi tööealisi perekondi, milline omakorda annab olulise tõuke linna arengule. Hoone renoveerimistööde täpsemaks väljaselgitamiseks viidi 2016. aasta detsembris lasteaiahoones läbi energiaaudit (auditi aruanne on lisatud ka projektitaotlusele). Hinnanguliselt annab Eesti Energia AS-i poolt detsembris 2016. a läbiviidud energiaauditi alusel katuse rekonstrueerimine lisasoojustusega energiasäästu ca 24-25 MWh/a, millest tulenevalt vähenevad lasteaiahoone kütte ja ülalpidamise kulud.
Loe lisaksKeskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetus

26. mai 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksMeie lasteaiale eradati toetus HITSA poolt.

5. mai 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksLasteaiale Sipsik eraldati toetus Euroopa Sotsiaalfondist summas 2500 eurot

29. märts 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksLasteaed Sipsik välisfassaadi renoveerimine

16. oktoober 2013, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksVoog. Tee ise koduleht!