Maardu lasteaed Sipsik

Oktoobrikuu üritused lasteaias

21. september 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

2.10-06.10

Muusikanädala tähistamine lasteaias - toimub muusikatundide ajal, õpime tundma erinevaid pille, esineb Sipsiku personali orkester
kõik rühmad
9.10-13.10

Puu- ja köögiviljanädal lasteaias. Sügisnäitus
kõik rühmad
11.10

Salatite meisterdamise päev
kõik rühmad
 13.10kell 16.15
Lasteteater Trumm - Kasulik vares
 maksumus 2,20 eurot
 16.10  Ülemaailmne kätepesupäeva tähistamine
kõik rühmad
 17.10-20.10  Leivanädal lasteaias, lapsed küpsetavad Veski Mati jahust leiba
 aiarühmad
 18.10  Leibade degusteerimise päev
 kõik rühmad
 23.10-27.10  Liiklusnädal lasteaias
 kõik rühmad
 26.10  Külla tuleb Eesti Politsei
 kõik rühmad

Loe lisaksTööpakkumine

20. september 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Õpetaja assistendi tööpakkumine
Loe lisaksAugusti ja septembri üritused lasteaias

22. august 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

30.08
kell 17
Uute laste lastevanematele infotund
kõik rühmad
31.08
kell 9-12
Avatud uste päev lasteaias
kõik rühmad
01.09

Teadmiste päeva tähistamine
kõik rühmad
07.09 Vanavanemate päeva tähistamine
kõik rühmad
14.09
kell 10
Miksteater Erakordne veepudel
aiarühmad, etendus tasuta
15.09
kell 16.15
Teater Nipitiri - Sinisaba seiklused
maksumus 2,20
20.09
kell 10
Spordipäev lasteaias
kõik rühmad

Loe lisaksLasteaia katuse renoveerimine

27. juuli 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Meie lasteaiale eraldati toetus regionaalsete investeeringute programmist, summas 51 839,39 eurot, millest omafinantseering Maardu linna poolt on 12 959,85 eurot.
Toetuse eesmärgiks on tagada kohaliku tasandi lasteaiateenuse (alushariduse võimaldamine) säästlikum korraldamine. Eesmärgiks on luua lastele (kokku 212) ja töötajatele (kokku 35) turvaline ja tervisekaitsenõuetele vastav kasvu- ja töökeskkond. Pakkuda linnaelanikele kvaliteetset lasteaiateenust. Kvaliteetse lasteaiateenuse kättesaadavus meelitab linna uusi tööealisi perekondi, milline omakorda annab olulise tõuke linna arengule. Hoone renoveerimistööde täpsemaks väljaselgitamiseks viidi 2016. aasta detsembris lasteaiahoones läbi energiaaudit (auditi aruanne on lisatud ka projektitaotlusele). Hinnanguliselt annab Eesti Energia AS-i poolt detsembris 2016. a läbiviidud energiaauditi alusel katuse rekonstrueerimine lisasoojustusega energiasäästu ca 24-25 MWh/a, millest tulenevalt vähenevad lasteaiahoone kütte ja ülalpidamise kulud.
Loe lisaksKeskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetus

26. mai 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksMeie lasteaiale eradati toetus HITSA poolt.

5. mai 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksLasteaiale Sipsik eraldati toetus Euroopa Sotsiaalfondist summas 2500 eurot

29. märts 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksLasteaed Sipsik välisfassaadi renoveerimine

16. oktoober 2013, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksLasteaed Sipsik toitlustamine

15. august 2013, lasteaed, Kommentaarid: 0

Alates 01. septembrist 2016 toitlustab meie lasteaeda, nii Kellamäe kui ka Haigla tänava rühmades, ettevõte KLP Toit OÜ. Loe lisaksVoog. Tee ise koduleht!