Maardu lasteaed Sipsik

Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. Aktiivne õppeperiood toimub 15. septembrist 31. maini.

Lasteaed Sipsik 2022/2023 õppeaasta teema ja eesmärgid:


RAAMATUS ON VÕLUJÕUD


Eesmärgid:


1. Laps suudab isetegemise ja kogemise teel jõuda lahendusteni.

2.  Laps oskab oma huvidest lähtuvalt teha valikuid ja osaleda seeläbi aktiivselt õppeprotsessis.
Lasteaed Sipsik õppekava vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale, mis on kehtestatud  Vabariigi Valitsuse määrusega.
Voog. Tee ise koduleht!