Maardu lasteaed Sipsik

Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. Aktiivne õppeperiood toimub 15. septembrist 31. maini.

Lasteaed Sipsik 2021/2022 õppeaasta teema ja eesmärgid:


Sipsikus mu mängumaa, mängides siin targaks saan!


Eesmärgid:


1. Laps avastab ümbritsevat maailma kõikide oma meeltega.

2.  Laps omandab teadmised, oskused ja vilumused lihtsamalt raskemale liikudes.
Lasteaed Sipsik õppekava vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale, mis on kehtestatud  Vabariigi Valitsuse määrusega.
Voog. Tee ise koduleht!