Maardu lasteaed Sipsik

Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. Aktiivne õppeperiood toimub 15. septembrist 31. maini.

Lasteaed Sipsik 2018/2019 õppeaasta teema ja eesmärgid:


LAULA, LAULA SUUKENE, LIIGU TANTSUJALAKENE


Eesmärgid:


1. Laps väärtustab  Eesti rahvatraditsioone - lauldes ja tantsides.

2. Laps loob heade suhete pagasi lasteaias. Laps märkab oma mõtteid ja tundeid ning oskab nendega toime tulla. Laps arvestab kaaslastega.



Lasteaed Sipsik õppekava vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale, mis on kehtestatud  Vabariigi Valitsuse määrusega.
Voog. Tee ise koduleht!