Maardu lasteaed Sipsik

Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. Aktiivne õppeperiood toimub 15. septembrist 31. maini.

Lasteaed Sipsik 2023/2024 õppeaasta teema ja eesmärgid:


ÕPIN, MÄNGIN,MÄRKAN-UUDISHIMU TÄRKAB!


Eesmärgid:


1. Lapsel on aega avastada ja katsetada.

2.  Laps osaleb huviga mängu- ja õppeprotsessis.
Lasteaed Sipsik õppekava vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale, mis on kehtestatud  Vabariigi Valitsuse määrusega.
Voog. Tee ise koduleht!