Maardu lasteaed Sipsik

Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. Aktiivne õppeperiood toimub 15. septembrist 31. maini.

Lasteaed Sipsik 2019/2020 õppeaasta teema ja eesmärgid:


SIPSIK AVASTAB DIGIMAAILMA.


Eesmärgid:


1. Laps tutvub ja kasutab erinevaid digivahendeid. 

2. Digivahendid toetavad lapse koostööd, keelelist arengut ja loogilist mõtlemist. Lasteaed Sipsik õppekava vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale, mis on kehtestatud  Vabariigi Valitsuse määrusega.
Voog. Tee ise koduleht!