Maardu lasteaed Sipsik

Projekt „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“

25. mai 2021, lasteaed, Kommentaarid: 0Projekti eesmärk on tõsta eestikeelsete õpetajate abil eesti keele õppe kvaliteeti. Selles saavad osaleda lasteaiad ja koolid, kus rühmas või klassis õpivad muu kodukeelega lapsed.
Ootame konkursil osalema lasteaedu, kus ollakse motiveeritud värbama vene õppekeelega 3–7-aastaste laste rühmadesse lisaks senistele rühmameeskondadele eestikeelseid lasteaiaõpetajad. Konkursil valitakse välja kuni 50 lasteaiarühma, mis saavad riikliku toetuse eestikeelsete rühmaõpetajate tööjõukuludeks ja rühmameeskondade koolituseks alates 1. augustist 2021.
Meie lasteaed esitas taotluse osalemaks 2021. a konkursil „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“. Haridus- ja Noorteameti poolt saadetud tagasiside meie lasteaiale - Huvi pilootprojekti vastu oli suur ning komisjon analüüsis ja hindas saabunud taotlusi väga põhjalikult. Meil on rõõm teatada, et Teie asutuse taotlus on rahuldatud täies mahus, osalete 2021. projektis kahe rühmaga. Loodame, et leiate projekti õpetajad 13. juuniks 2021.
Meie lasteaed on eesti õppekeelega lasteaed, kuid meie lasteaias käib väga palju erinevaid keeli kõnelevaid lapsi. Oleme väga motiveeritud koostööle täiendavate eesti keele õpetajatega rühmades, et lisaks olemasolevale õpetajale ja kahele assistendile, töötaks lastega veel üks õpetaja. Õpetaja viib läbi igapäevaselt õppetegevusi lõimituna kaasates assistente. Seoses muukeelsete laste arvu rohkusega vajadus teha lastega tööd väiksemates rühmades, et toetada laste arengut igakülgselt.
Alates august 2021 alustavad tööd Jaaniusside ja Sipelgate rühmas 2 uut õpetajat lisaks olemasolevale meeskonnale. Mõlemas rühmas hakkavad lastega tegelema 2 õpetajat ja 2 õpetaja assistenti.


Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri
Voog. Tee ise koduleht!