Maardu lasteaed Sipsik

Rõõmus uudis! Lasteaiale Sipsik eraldati toetus Euroopa Sotsiaalfondist summas 3000 eurot pedagoogide koolituseks

16. märts 2018, lasteaed, Kommentaarid: 0Lasteaiale Sipsik eraldati toetus Euroopa Sotsiaalfondist summas 3000 eurot tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks (taotlusvooru tegevuse „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“ raames).

 

Projekti peamine eesmärk on toetada lasteaia meeskonna koostööd ja ühist õppimist, et aidata, märgata, toetada last ja tema arengut ning teha tõhusat koostööd lapsevanemaga.

Peamised suunad:

Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaaliga arvestamine

Lapse loovuse toetamine

Õppimine toimub mängu kaudu

Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine

Lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine

Lapse turvatunde, eduelamuse tagamine

Üldõpetusliku tööviisi rakendamine

Kodu ja lasteaia koostöö

 

Projekti tegevused on suunatud meie lasteaia kõikidele pedagoogidele – rühmaõpetajad, muusika- ja liikumisõpetaja, eripedagoog, logopeed, lisaks eeltoodule on kaasatud 5 rühma õpetaja assistendid ja õppealajuhataja, kokku 25 inimest. Koolitajaks MTÜ Hooling koolitajad Maili Liinev ja Ilona Sillak, kaasatud praktikud Margret Merila ja Karina Tammeri. Koolituse kestvus on ajavahemikus märts 2018-september 2018.

 

Koosõppimine, koosolemine, ühised arutelud, parimate kogemuste jagamine loob eeldused pedagoogidele veelgi tõhusamaks tööks lastega ja lastevanematega. Koolituse tulemusel, mis toimub lasteaias, on pedagoogidel võimalus saada uusi teadmisi, oskusi oma töö planeerimiseks, et toetada lapse arengut, märgata lapse vajadusi ja teha vajalikku koostööd lapsevanemaga. Koolitus on ülesehitatud erinevate päevadena, kus siis läbitakse kõiki olulisi teemasid, et tagada laste mitmekülgne ja järjepidev areng.

 
Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri
Voog. Tee ise koduleht!