Maardu lasteaed Sipsik

Meie lasteaia missioon:

Väike Sipsik kasvab mängides ja õppides eesti rahvatraditsioonide ning tervislike eluviiside keskkonnas.


Meie lasteaia visioon:
Lasteaed on avatud ning oma eripäradega väikese Sipsiku kasvamist toetav õppeasutus, kus:
  • Laps saab mängida ja õppida koos teiste lastega;
  • Lapsest hoolitakse ning ta tunneb ennast koduselt ja turvaliselt;
  • Lapsevanema on kaasatud aktiivselt lasteaia tegevusse;
  • Lapsevanem saab abi ja tuge oma lapse kasvatamisel;
  • Töötaja on koostöövalmis, sõbralik ja innovaatiline.
Meie lasteaia põhiväärtused:

Lasteaed Sipsik moto - Sipsikus on hea olla, mis tähendab alljärgnevat:

            S - SALLIVUS

            I - INNOVAATILISUS

            P - PAINDLIKUS

            S - SÕBRALIKKUS

            I – INDIVIDUAALSUSEGA  ARVESTAMINE

            K- KOOSTÖÖ

            U - USALDUS

            S - SÜDAMLIKKUS

            O- OTSUSTUSVABADUS

            N- NAERATUS  heatujuline, positiivne õhkkond.

            H- HOOLIVUS

            E- EMPAATILISUS

            A- ARMASTUS/AUSTUS

            O- OHUTUS

            L- LOOVUS

            L- LOJAALSUS

            A-    ARENGU TOETAMINE

            J – JULGUS


Voog. Tee ise koduleht!