Maardu lasteaed Sipsik

Miks viibime lastega õues?

Tervishoiutöötajate soovitusel peaks laps viibima iga päev 1-2 korda õues. Meil on väga head ilmastikuolud, mis tähendab, et olud on erinevad, laps karastub ja tal on väiksem oht haigeks jääda. Õues liikumine, õppimine ja mängimine parandab südame ja veresoonkonna tööd, paraneb ka ajuvereringe ning see aitab kaasa ka vaimse võimekuse tõusule. Ehk kui laps on piisavalt palju õues liikunud, paraneb ka tema õppimisvõimekus. Rohke viibimine ja liikumine värskes õhus iga ilmaga tugevdab immuunsüsteemi ja muudab lapsed külmetuste suhtes vähem vastuvõtlikeks.
Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest. Kui lasteasutuses puudub varikatus, siis ei viida alla 3-aastaseid lapsi vihmasaju ja lumetuisu korral õue. Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.
Lähtudes Haridus-ja teadusministeeriumi poolt saadetud juhistest, mis on koostatud koostöös Terviseametiga, soovitatakse laste vastuvõtmine ja koju saatmine korraldada õues. Samuti soovitatakse lastega viibida palju õues, õppekäike ja üritusi korraldada ainult välistingimustes. Lasteasutustel, kellel on oma õueala, soovitatakse võimalikult palju viibida värskes õhus, sealhulgas korraldada õppimine väljas.
Vastavalt lasteaia päevakavale toimub aiarühmade valverühm õues. Lähtuvalt ilmast, ollakse kas mänguväljakul või varikatuse all. Päevast õuesoleku aega reguleeritakse vastavalt aastaajale ja ilmastikule.
Oluline on, et lapse riietus oleks ilmastikukindel. Jahedama ja vihmase ilmaga tuule-ja veekindel. Peakate on iga ilmaga kohustuslik. Soovitame tuua lasteaeda lisakomplekti õueriideid, kindaid ja jalanõusid.
Õuesõppe tegevused on mitmekesised, arendavad ja vastavuses õppekavaga, nagu ka rühmas läbiviidud õppetegevused. Õues viiakse läbi vaatlused, uurimised, kõnelused, mängud ja õppekäigud.

Õuesolemine on oluline nii füüsilisele kui vaimsele tervisele.

Kutsume teid kaasa mõtlema õuesolemise vajalikkuse ja tervislikkuse tähtsuse üle.
Voog. Tee ise koduleht!