Maardu lasteaed Sipsik

Lapse lasteaeda tulekuks vajalikud dokumendid:
1. Taotlus lasteaia koha saamiseks

Muud vajalikud dokumendid:
  1. lasteaiast lahkumise avaldus
  2. lasteaia ettemaksu tagastamise avaldus
  3. Valvelasteaias koha saamiseks esitab vanem vormikohase taotluse oma lasteasutuse direktorile hiljemalt 1. mail.


   1.  Lasteaiakoha taotluse e-vorm ( http://maardu.kovtp.ee/et/e-avaldus)

   2.  Lasteaia toiduraha toetuse e-vormile (http://maardu.kovtp.ee/et/lasteaia-toiduraha-toetuse-e-vorm) ja blankett (https://maardu.kovtp.ee/documents/820601/948099/Kooli-lasteaia+toiduraha+toetuse+avaldus.pdf/8d7d1e27-8441-413b-84f0-530576782847)

 


Voog. Tee ise koduleht!